Centar Wizard početna strana E-Mail

Microsoft Word 2010

Microsoft Word je korisnički (aplikativni) program - tekst procesor, za unos, promenu, uređenje, skladištenje (čuvanje, arhiviranje) i štampanje dokumenta. Word je sastavni deo programskog paketa Microsoft Office.

Program osnovnog nivoa:

Naučićete da:

 • sastavite dokument u word-u
 • kako da podestite margine, orjentaciju i veličinu papira
 • koristite osnovne alatke za formatiranje teksta
 • formatirate pasuse
 • ubacite i podesite sliku u dokumentu
 • koristite tabele
 • koristite simbole i kreirate prelome strana
 • pripremite dokument za štampu


Trajanje kursa:

 

Nastava u grupi:

10 časova

Individualna nastava:

8 časova


Rad u grupi:

Grupe su male, od 3-6 polaznika tako da predavač ima mogućnosti da svakom polazniku posveti onoliko vremena i pažnje koliko je potrebno da se savlada predviđeno gradivo. Termini su fiksni i određuju se na početku kursa i važe do završetka kursa.

Individualna obuka:

Individualna obuka ili mala grupa od 2 polaznika se održava u termninima koji su u dogovoru izmedu Centra Wizard i polaznika. Termini nisu fiksni kao kod grupne nastave i mogu da variraju u zavisnosti od obaveza koje polaznici imaju. Preporucujemo ovakav vid obuke svim polaznicima koji menjaju radne smene ili iz bilo kojih drugih razloga nisu u prilici da dolaze uvek u fiksnim terminima.

Šta obuhvata kurs:

U cenu kursa uračunata je obuka, knjiga Microsoft Word 2010, kao i polaganje završnog ispita i izdavanje sertifikata.

Predznanje:

Za ovoj kurs neophodno je osnovno poznavanje Windows operativnog sistema.

Program naprednog nivoa:

Naučićete da:

 • radite sa stilovima
 • radite sa objektima
 • vršite pronalaženje i zamenu teksta
 • radite sa slikama i grafickim elementima
 • koristite tabele
 • podesite zaglavlja i numeraišete strane
 • kreirate automatski sadržaj
 • napravite cirkularna pisma
 • koristite makroe
 • uporedujete dokumenta
 • koristice opciju track changes i sl.


Trajanje kursa:

 

Nastava u grupi:

16 časova

Individualna nastava:

14 časova


Rad u grupi:

Grupe su male, od 3-6 polaznika tako da predavač ima mogućnosti da svakom polazniku posveti onoliko vremena i pažnje koliko je potrebno da se savlada predviđeno gradivo. Termini su fiksni i određuju se na početku kursa i važe do završetka kursa.

Individualna obuka:

Individualna obuka ili mala grupa od 2 polaznika se održava u termninima koji su u dogovoru izmedu Centra Wizard i polaznika. Termini nisu fiksni kao kod grupne nastave i mogu da variraju u zavisnosti od obaveza koje polaznici imaju. Preporučujemo ovakav vid obuke svim polaznicima koji menjaju radne smene ili iz bilo kojih drugih razloga nisu u prilici da dolaze uvek u fiksnim terminima.

Šta obuhvata kurs:

U cenu kursa uračunata je obuka, knjiga Microsoft Word 2010, kao i polaganje završnog ispita i izdavanje sertifikata.

Predznanje:

Za osnovni kurs neophodno je poznavanje Windows operativnog sistema. Za napredni kurs neophodno je osnovno poznavanje rada u Word-u 2010.

 

Word 2007

Cena kursa: Microsoft Word 2010 - Osnovni nivo

Grupa 3-6 polaznika

5.500,00 din.

Grupa 2 polaznika:

6.900,00 din.

Individualna nastava:

8.800,00 din.

Cena kursa: Microsoft Word 2010 - Napredni nivo

Grupa 3-6 polaznika

6.500,00 din.

Grupa 2 polaznika:

8.800,00 din.

Individualna nastava:

10.800,00 din.

Cena kursa: Microsoft Word 2010 - Paket:

Osnovni i napredni

Grupa 3-6 polaznika

7.900,00 din.

Grupa 2 polaznika:

9.800,00 din.

Individualna nastava:

15.600,00 din.

Rezervišite svoje mesto!