Centar Wizard početna strana E-Mail
Kurs za poslovnog sekretara


POSLOVNI SEKRETAR


Poslovna sekretar je osoba koja koordinira i obavlja kancelarijske poslove. Kompanija može imati zaposlenu jednu ili veći broj sekretarica u zavisnosti od veličine same kompanije i potrebe posla. Uglavnom u većim kompanijama svako odeljenje ili svaki rukovodilac odeljenja ima po jednu sekretaricu. Ovlašćenja i odgovornosti sekretarice razlikuju se u zavisnosti od vrste preduzeća ili ustanove u kojoj rade i od formalnih nadležnosti koje su određene unutrašnjim pravilnicima ustanove ili kompanije.

Poslovna sekretarica vodi računa da rukovodioci, zaposleni radnici, klijenti i poslovni partneri kompanije pravovremeno dobijaju potrebne informacije, važne za održavanje dobrih internih odnosa i dobre poslovne odnosa sa spoljnim partnerima. U dogovoru sa rukovodiocem zakazuje sastanke i vodi računa o rasporedu njegovih sastanaka, vremenu i mestu njihovog održavanja. Zbog toga je potrebno da je sekretarica savesna i pedantna osoba koja svoje beleške i obaveze uredno vodi, kako ne bi propustila da podseti rukovodioca na neku od njih.
Sekretarica odgovara na direktne ili telefonske upite, dočekuje klijente, poslovne partnere, zaposlene i dr. koji su došli kod rukovodioca i uslužuje ih dok ih rukovodilac ne primi. Takode, poslovna sekretarica prima i šalje dnevnu običnu i e-mail poštu naslovljenu na odeljenje u kojem radi, i vodi evidenciju o tome. Prema uputstvima rukovodioca piše poslovne dopise i pisma, popunjava različite formulare, obrasce i sl.

Osim računara i telefona svakodnevno se služe i ostalim kancalarijskim uredajima: telefonom, faksom, skenerom, fotokopir mašinom, diktafonom i sl.Važno je poznavanje rada na računaru, daktilografije i poslovne korespodencije. Zbog česte komunikacije sa poslovnim partnerima, zaposlenima, klijentima, važno je da govori i piše bar jedan, a nekada i više stranih jezika. Brz razvoj kancelarijske opreme nameće sekretaricama potrebu ovladavanja modernim kancelarijskim sredstvima, novim kompjuterskim programima i sl. i zbog toga se i zaposlene sekretarice neprekidno stručno usavršavaju na raznim kursevima i seminarima.

Sadržaj programa:

  • Osnovni kurs računara
  • Skraćeni kurs daktilografije
  • Poslovnu korespodenciju


Trajanje kursa:

 

Grupa 3-6 polaznika

60 časova

Grupa 2 polaznika:

50 časova

Individualna nastava:

46 časova


Rad u grupi:

Grupe su male, od 3-6 polaznika tako da predavač ima mogućnosti da svakom polazniku posveti onoliko vremena i pažnje koliko je potrebno da se savlada predviđeno gradivo. Termini su fiksni i određuju se na početku kursa i važe do završetka kursa.

Individualna obuka:

Individualna obuka ili mala grupa od 2 polaznika se održava u termninima koji su u dogovoru izmedu Centra Wizard i polaznika. Termini nisu fiksni kao kod grupne nastave i mogu da variraju u zavisnosti od obaveza koje polaznici imaju. Preporučujemo ovakav vid obuke svim polaznicima koji menjaju radne smene ili iz bilo kojih drugih razloga nisu u prilici da dolaze uvek u fiksnim terminima.

Šta obuhvata kurs:

U cenu kursa uračunata je obuka, potrebna literatura , kao i polaganje završnog ispita i izdavanje sertifikata.

Predznanje:

Za ovoj kurs nije neophodno predznanje rada na računaru.

Cena kursa:

Grupa 3-6 polaznika

19.200,00 din.

Grupa 2 polaznika:

21.300,00 din.

Individualna nastava:

28.000,00 din.

Plaćanje na više rata. Rezervišite svoje mesto!