Centar Wizard početna strana E-Mail

QUARKXPRESS

QuarkXPress je program koji služi za pripremu za štampu tj. za „sklapanje” strana neke publikacije od već gotovih elemenata (slika, teksta i vektorskih crteža).
Uostalom, programa koji „sklapaju” već postojeće elemente ima na tržištu i više nego što je potrebno pa ipak, samo jedan od njih nosi reputaciju standarda medu DTP (Desktop Publishing - stono izdavašvo) aplikacijama. Očigledno je da, s obzirom da od svog nastanka Quark nosi ovaj epitet, postoji nešto što ga izdvaja od mase ostalih konkurenata i čini ga neprikosnovenim liderom u oblasti DTP progrma.
Nakon završetka kursa QuarkXPress-a moćićete samostalno da radite pripremu za štampu od već gotovih elemenata. Takođe ćete uz pomoć ovog kursa moći vrlo lako da savladate i druge programe kao što je Adobe InDesing.

Sadržaj programa:

  • uvod
  • radite sa objektima
  • radite sa bojama
  • radite sa tekstom i koristite stilove
  • radite sa slikama
  • pravite prelom teksta
  • koristite tabele i master strane
  • kreirajte zaglavlja i numeraciju strana
  • Pripremite dokument za štampu


Trajanje kursa:

 

Nastava u grupi:

30 časova

Individualna nastava:

26 časova


Rad u grupi:

Grupe su male, od 3-6 polaznika tako da predavač ima mogućnosti da svakom polazniku posveti onoliko vremena i pažnje koliko je potrebno da se savlada predviđeno gradivo. Termini su fiksni i određuju se na početku kursa i važe do završetka kursa.

Individualna obuka:

Individualna obuka ili mala grupa od 2 polaznika se održava u termninima koji su u dogovoru izmedu Centra Wizard i polaznika. Termini nisu fiksni kao kod grupne nastave i mogu da variraju u zavisnosti od obaveza koje polaznici imaju. Preporučujemo ovakav vid obuke svim polaznicima koji menjaju radne smene ili iz bilo kojih drugih razloga nisu u prilici da dolaze uvek u fiksnim terminima.

Šta obuhvata kurs:

U cenu kursa uračunata je obuka, knjiga za QuarkXpress, kao i polaganje završnog ispita i izdavanje sertifikata.

Predznanje:

Za ovoj kurs neophodno je osnovno poznavanje Windows operativnog sistema.

Slični kursevi:

Adobe InDesign CS6

Ostali kursevi u domenu grafike:

Adobe Photoshop CS6
CorelDraw X6
Adobe Illustrator CS6

Cena kursa:

Grupa 3-6 polaznika

15.600,00 din.

Grupa 2 polaznika:

16.200,00 din.

Individualna nastava:

23.400,00 din.

Plaćanje na više rata. Rezervišite svoje mesto!