Centar Wizard početna strana E-Mail

Microsoft powerpoint

Microsoft Powerpoint 2010 je program koji omogućava kreiranje atraktivnih i izuzetno moćnih interaktivnih prezentacija. Cilj ovog kursa je da se polaznik osposobi za samostalnu izradu prezentacije.

Sadržaj programa:

Naučićete da:

  • koristite Layout slajdove
  • prilagodite dizajn vaših prezentecija
  • koristite Master slide
  • upotrebljavate animacije
  • podesite timing za vašu prezentaciju
  • napravite foto galeriju


Trajanje kursa:

 

Nastava u grupi:

10 časova

Individualna nastava:

8 časova


Rad u grupi:

Grupe su male, od 3-6 polaznika tako da predavač ima mogućnosti da svakom polazniku posveti onoliko vremena i pažnje koliko je potrebno da se savlada predviđeno gradivo. Termini su fiksni i određuju se na početku kursa i važe do završetka kursa.

Individualna obuka:

Individualna obuka ili mala grupa od 2 polaznika se održava u termninima koji su u dogovoru izmedu Centra Wizard i polaznika. Termini nisu fiksni kao kod grupne nastave i mogu da variraju u zavisnosti od obaveza koje polaznici imaju. Preporučujemo ovakav vid obuke svim polaznicima koji menjaju radne smene ili iz bilo kojih drugih razloga nisu u prilici da dolaze uvek u fiksnim terminima.

Šta obuhvata kurs:

U cenu kursa uračunata je obuka, knjiga Microsoft Powerpoint 2010, kao i polaganje završnog ispita i izdavanje sertifikata.

Predznanje:

Za ovoj kurs neophodno je osnovno poznavanje Windows operativnog sistema.

Cena kursa: Microsoft Powerpoint 2010

Grupa 3-6 polaznika

5.500,00 din.

Grupa 2 polaznika:

5.900,00 din.

Individualna nastava:

9.800,00 din.

Plaćanje na više rata. Rezervišite svoje mesto!

Kurs Powerpoint