Centar Wizard početna strana E-Mail
web dizajn - napredni nivo

NAUČITE DA KREIRATE DINAMIČKE WEB SAJTOVE!

PLAN KURSA

 

PHP i MYSQL
 • Instalacija
 • Sintaksa PHP-a
 • Varijable
 • Tipovi podataka
 • Celi brojevi
 • Realni brojevi
 • Tekstualni podaci
 • Logičke varijable
 • Nizovi
 • Funkcije
 • Objekti
 • Operatori
 • Kontrolne structure
 • Petlje
 • Rad sa stringovima
 • Rad sa nizovima
 • Uvod u MySQL
 • Osnove rada s MySqlom
 • PHP i MySQL
 • Uvod u forme
 • Metode slanja i prihvatanja podataka
 • Prikaz i obrada unutar jednog dokumenta
 • Elementi za unos podataka
 • Text box
 • Text area
 • Sakriveno polje / hidden field
 • Checkbox
 • Radio dugme
 • Lista / meni – select opcija
 • Polje za upload datoteka
 • Dugmići


Trajanje kursa:

 

Nastava u grupi:

50 časova

Individualna nastava:

30 časova


Rad u grupi:

Grupe su male, od 3-6 polaznika tako da predavač ima mogućnosti da svakom polazniku posveti onoliko vremena i pažnje koliko je potrebno da se savlada predviđeno gradivo. Termini su fiksni i određuju se na početku kursa i važe do završetka kursa.

Individualna obuka:

Individualna obuka ili mala grupa od 2 polaznika se održava u termninima koji su u dogovoru izmedu Centra Wizard i polaznika. Termini nisu fiksni kao kod grupne nastave i mogu da variraju u zavisnosti od obaveza koje polaznici imaju. Preporučujemo ovakav vid obuke svim polaznicima koji menjaju radne smene ili iz bilo kojih drugih razloga nisu u prilici da dolaze uvek u fiksnim terminima.

Predznanje:

Za ovoj kurs neophodno je osnovno poznavanje HTML-a i CSS koda.

Cena kursa: Web Dizajn - Napredni nivo

Grupa 3-6 polaznika

18.600,00 din.

Grupa 2 polaznika:

21.900,00 din.

Individualna nastava:

31.800,00 din.

Plaćanje na više rata. Rezervišite svoje mesto!