Centar Wizard početna strana E-Mail

adobe photoshop

Photoshop je vodeći grafički rasterski program za dizajn i obradu slika, prema poslednjim istraživanjima koristi ga 85% grafickih stručnjaka. Njegova logika, stabilnost i kompatibilnost s drugim grafičkim programima daje mu pravo da glasi kao najbolji program u svom domenu. Koristi se u domenu grafike, fotografije, Web-a i multimedije.

Sadržaj osnovnog nivoa:

 • Upoznavanje sa interfejsom programa
 • Podešavanje programa
 • Pojam rezolucije
 • Upoznavanje sa bojama i korišcenje gradienta
 • Slojevi
 • Maske
 • History i Action panel
 • Automatski procesi
 • Izoštravanje slika
 • Retuširanje slika
 • Filteri
 • Kanali boja
 • Rad sa tekstom
 • Korekcija boja


Trajanje osnovnog kursa:

Nastava u grupi:

30 časova

Individualna nastava:

26 časova


Rad u grupi:

Grupe su male, od 3-6 polaznika tako da predavač ima mogućnosti da svakom polazniku posveti onoliko vremena i pažnje koliko je potrebno da se savlada predviđeno gradivo. Termini su fiksni i određuju se na početku kursa i važe do završetka kursa.

Individualna obuka:

Individualna obuka ili mala grupa od 2 polaznika se održava u termninima koji su u dogovoru izmedu Centra Wizard i polaznika. Termini nisu fiksni kao kod grupne nastave i mogu da variraju u zavisnosti od obaveza koje polaznici imaju. Preporučujemo ovakav vid obuke svim polaznicima koji menjaju radne smene ili iz bilo kojih drugih razloga nisu u prilici da dolaze uvek u fiksnim terminima.

Šta obuhvata kurs:

U cenu kursa uračunata je obuka, knjiga za Photoshop CS6, kao i polaganje završnog ispita i izdavanje sertifikata.

Predznanje:

Za ovoj kurs neophodno je osnovno poznavanje Windows operativnog sistema.

Ostali kursevi u domenu grafike:

Adobe Illustrator CS6
CorelDraw X6
Adobe InDesign CS6

Cena kursa Adobe Photoshop CS6

Grupa 3-6 polaznika

15.600,00 din.

Grupa 2 polaznika:

16.200,00 din.

Individualna nastava:

23.400,00 din.

Rezervišite svoje mesto!