Centar Wizard početna strana E-Mail
Nemački jezik

NEMAČKI JEZIK

Kursevi namenjeni onima koji žele da ovladaju nemačkim jezikom u potpunosti!

Centar Wizard organizuje 5 nivoa učenja::

  • početni 1 - Grundstufe 1
  • početni 2 - Grundstufe 2
  • srednji 1 - Mittelstufe 1
  • srednji 2 - Mittelstufe 2
  • napredni 1 - Oberstufe

Naučite drugi svetski jezik!

Hueber - Themen Aktuell

Korisinik može birati grupnu ili individualnu nastavu. Kada je grupna nastava u pitanju realizuje se kroz 60 časova. Individualna nastava obuhvata 46 časova. Svi polaznici od škole Wizard dobijaju potrebnu literaturu za praćenje nastave (original knjigu i radnu svesku kao i audio materijal koji prati lekcije). Na kraju kursa polaznici mogu po želji polagati test radi dobija sertifikata.

Broj časova po nivou:

 

Nastava u grupi:

60 časova

Individualna nastava:

46 časova


Rad u grupi:

Grupe su male, od 3-6 polaznika tako da predavač ima mogućnosti da svakom polazniku posveti onoliko vremena i pažnje koliko je potrebno da se savlada predviđeno gradivo. Termini su fiksni i određuju se na početku kursa i važe do završetka kursa.

Individualna obuka:

Individualna obuka ili mala grupa od 2 polaznika se održava u termninima koji su u dogovoru između Centra Wizard i polaznika. Termini nisu fiksni kao kod grupne nastave i mogu da variraju u zavisnosti od obaveza koje polaznici imaju. Preporučujemo ovakav vid obuke svim polaznicima koji menjaju radne smene ili iz bilo kojih drugih razloga nisu u prilici da dolaze uvek u fiksnim terminima.

Šta obuhvata kurs:

U cenu kursa uračunata je obuka, original knjiga i radna sveska po Hueber programu, kao i polaganje završnog ispita i izdavanje sertifikata.

Cena kursa:

Grupa 3-6 polaznika

19.200,00 din.

Grupa 2 polaznika:

23.000,00 din.

Individualna nastava:

36.400,00 din.