Centar Wizard početna strana E-Mail

Kurs Knjigovodstva

POSTANITE KNJIGOVOĐA NA JEDNOSTAVAN NAČIN PUTEM PRAKTIČNE OBUKE.  

 

OSNOVNI KURS

Osnovni kurs knjigovodstva podrazumeva praktičnu obuku u više delova:

  • Obuku polaznika za samostalnu pripremu dokumentacije za registrovanje privrednih društava I preduzetnčkih radnji
  • Obuku polaznika za obračun zarada
  • Obuku polaznika za vođenje prostog knjigovodstva kod preduzetničkih radnji
  • Obuku polaznika za evidentiranje poslovnih promena I izrade dokumentacije u trgovini
  • Obuku polaznika za evidentiranje prihoda I rashoda u finansijskom knjigovodstvu
  • Obuku polaznika za obračun poreza na dodatu vrednost
  • Obuku polaznika za evidentiranje poslovnih promena osnovnih sredstava.

Tokom trajanja obuke polaznicima se prezentira praktični rad koji im omogućuje da se susretnu sa dokumentacijom bez bacanja akcenta na teorijski deo knjigovodstvene obuke. Kroz jednostavne praktične primere pruža im se mogućnost da tokom trajanja obuke savladaju tehnike vođenja poslovnih knjiga. Sama obuka je koncipirana kao vid prakse pre polaganja završnog ispita. Tokom obuke polaznici izvode vežbe knjizenja sa dokumentima tako da na najlakši način ulaze sukcesivno i sigurno u postupke vođenja poslovnih knjiga. Osim tog dela, omogućeno im je da isti praktični rad ponove knjiženjem na računaru kako bi mogli savladati bar jedan u nizu knjigovodstvenih programa plasiranih na našem tržistu.

NAPREDNI KURS

U naprednom delu knjigovodstvene obuke pružamo mogućnost polaznicima da svoje osnovno stečeno znanje sa kursa nadograde. U tom delu obuke predviđeno je da se proširi znanje iz svakog dela obuke osnovnog knjigovodstvenog kursa pružajući mogućnost polaznicima da se upoznaju detaljnije u praktičnom delu sa ostalim elementima formiranja dokumentacije kao i evidentiranja poslovnih promena. Takav način rada podrazumeva i obuku polaznika za sticanje znanja u delu finansija što će im na jednostavan način omogućiti izradu bilansa i završnog računa kako za privredna društva tako i za preduzetničke radnje.

Nakon završteka naprednog nivoa obuke polaznici će u potpunosti biti osposobljeni da konkurišu za knjigovodstvene poslove ili da mogu samostalno voditi poslovne knjige.

Tokom cele osnovne ili napredne obuke polaznici mogu da sugerisu polja njihovih interesovanja te se plan obuke prilagođava i njihovim željama.

 

Trajanje kursa Osnovni nivo:

Nastava u grupi:

40 časova

Individualna nastava:

30 časovaRad u grupi:

Grupe su male, od 3-6 polaznika tako da predavač ima mogućnosti da svakom polazniku posveti onoliko vremena i pažnje koliko je potrebno da se savlada predviđeno gradivo. Termini su fiksni i određuju se na početku kursa i važe do završetka kursa.

Individualna obuka:

Individualna obuka ili mala grupa od 2 polaznika se održava u terminima koji su u dogovoru izmedu Centra Wizard i polaznika. Termini nisu fiksni kao kod grupne nastave i mogu da variraju u zavisnosti od obaveza koje polaznici imaju. Preporučujemo ovakav vid obuke svim polaznicima koji menjaju radne smene ili iz bilo kojih drugih razloga nisu u prilici da dolaze uvek u fiksnim terminima.

Šta obuhvata kurs:

U cenu kursa uračunata je obuka, program koji prati predavanja, polaganje završnog ispita i izdavanje sertifikata.

Predznanje:

Za ovoj kurs neophodno je osnovno poznavanje Windows operativnog sistema.

Knigovodstvo - Osnovni nivo
Cena kursa:

Grupa 3-6 polaznika


17.800,00 din.

Grupa 2 polaznika:

23.800,00 din.

Individualna nastava:

29.800,00 din.

Plaćanje na četiri rate. Rezervišite svoje mesto!