Centar Wizard početna strana E-Mail

JAVASCRIPT

Kurs za sve one koji žele da upoznaju svet programiranja

Kroz 30 ili 36 precizno isplaniranih časova, svaki polaznik stiče znanje koje će mu omogućiti da uđe u svet programiranja. Kroz osnovni kurs polaznici polako uče osnovnu sintaksu programiranja i dobijaju potpuniju sliku kako je to programirati u jeziku kao što je JavaScript, tj. šta sve sa njima možemo. Ovaj kurs je namenjen osobama koji nikad nisu imali prilike da programiraju u JavaScriptu a isto tako je namenjen i onima koji već neki programski jezik ali žele na ovaj način da upotpune svoje znanje, i žele da popune neke praznine koje postoje.

Sadržaj koji kurs obuhvata:

 • Varijable
 • Operatori
 • Rad u Konzoli
 • Alert
 • Try, catch
 • IF statement
 • If...Else petlja
 • For petlja
 • For in petlja
 • While petlja
 • Do While petlja
 • Switch
 • Operatori u Javascriptu
 • Funkcije u Javascriptu
 • Objekti
 • Nizovi
 • Break - Continue
 • Nasumičan odabir slike


Trajanje kursa:

 

Nastava u grupi:

36 časova

Individualna nastava:

30 časova


Rad u grupi:

Grupe su male, od 3-6 polaznika tako da predavač ima mogućnosti da svakom polazniku posveti onoliko vremena i pažnje koliko je potrebno da se savlada predviđeno gradivo. Termini su fiksni i određuju se na početku kursa i važe do završetka kursa.

Individualna obuka:

Individualna obuka ili mala grupa od 2 polaznika se održava u termninima koji su u dogovoru izmedu Centra Wizard i polaznika. Termini nisu fiksni kao kod grupne nastave i mogu da variraju u zavisnosti od obaveza koje polaznici imaju. Preporučujemo ovakav vid obuke svim polaznicima koji menjaju radne smene ili iz bilo kojih drugih razloga nisu u prilici da dolaze uvek u fiksnim terminima.

Predznanje:

Za ovoj kurs poželjno je osnovno poznavanje HTML-a i CSS koda.

Cena kursa:JavaScript - Osnovni nivo

Grupa 3-6 polaznika

22.800,00 din.

Grupa 2 polaznika:

24.900,00 din.

Individualna nastava:

34.800,00 din.

LAST MINUTE PONUDA - 35% POPUST!

AKCIJA I POPUST ZA KURS JAVASCRIPT
Upišite kurs programiranja "JavaScript - Osnovni nivo", do
12. 02. 2019. godine i ostvarite popust od 35% u odnosu na cenu u tabeli .
Ponuda važi za grupnu nastavu!
Kurs počinje 13. 02. 2019. godine u 18:30h!
Termini ponedeljak i sreda od 18:30h!

Prijavite se na tel: 011/26-26-829 ili 064/92-0000-2

Plaćanje na više rata. Rezervišite svoje mesto!