Centar Wizard početna strana E-Mail

Microsoft excel 2010

Microsoft Excel je korisnički (aplikativni) program - tekst procesor, za unos, promenu, uređenje, skladištenje (čuvanje, arhiviranje) i štampanje dokumenta. Excel je sastavni deo programskog paketa Microsoft Office.

Program osnovnog nivoa:

Naučićete da:

 • kreirate novi dokument i sačuvate rad
 • otvorite postojeći dokument
 • kako da podestite margine, orjentaciju i veličinu papira
 • koristite osnovne alatke za formatiranje polja
 • radite sa radnim listovima
 • radite sa osnovnim formulama u excel-u
 • kreirate grafikone
 • pripremite dokument za štampu

 

Trajanje osnovnog kursa:

Nastava u grupi:

10 časova

Individualna nastava:

8 časova

 

Program naprednog nivoa:

Naučićete da:

 • radite sa filterima
 • sortirate podatke
 • vršite pronalaženje i zamenu sadržaja
 • upotrebljavate uslovno formatiranje
 • objedinite podatke iz više tabela
 • kreireate međuzbirove
 • proverite ispravnost podataka
 • koristite pivot tabele
 • koristite makroe
 • koristite logičke funkcije
 • koristite tekstualne funkcije
 • koristite matematičke funkcije
 • koristiete uslovne funkcije
 • koristite scenario manager i goal seek
 • zaštitite dokument i radne listove
 • lookup funkcije

 

Trajanje naprednog kursa:

Nastava u grupi:

16 časova

Individualna nastava:

14 časova


Rad u grupi:

Grupe su male, od 3-6 polaznika tako da predavač ima mogućnosti da svakom polazniku posveti onoliko vremena i pažnje koliko je potrebno da se savlada predviđeno gradivo. Termini su fiksni i određuju se na početku kursa i važe do završetka kursa.

Individualna obuka:

Individualna obuka ili mala grupa od 2 polaznika se održava u termninima koji su u dogovoru između Centra Wizard i polaznika. Termini nisu fiksni kao kod grupne nastave i mogu da variraju u zavisnosti od obaveza koje polaznici imaju. Preporučujemo ovakav vid obuke svim polaznicima koji menjaju radne smene ili iz bilo kojih drugih razloga nisu u prilici da dolaze uvek u fiksnim terminima.

Šta obuhvata kurs:

U cenu kursa uračunata je obuka, knjiga Microsoft Excel 2010, kao i polaganje završnog ispita i izdavanje sertifikata.

Predznanje:

Za ovoj kurs neophodno je osnovno poznavanje Windows operativnog sistema.

 

Cena kursa: Microsoft Excel 2010 - Osnovni nivo

Grupa 3-6 polaznika

5.500,00 din.

Grupa 2 polaznika:

5.900,00 din.

Individualna nastava:

7.800,00 din.

Cena kursa: Microsoft Excel 2010 - Napredni nivo

Grupa 3-6 polaznika

6.900,00 din.

Grupa 2 polaznika:

7.900,00 din.

Individualna nastava:

9.500,00 din.

Cena kursa: Microsoft Excel 2010 - Paket:

Osnovni i napredni

Grupa 3-6 polaznika

8.650,00 din.

Grupa 2 polaznika:

10.900,00 din.

Individualna nastava:

14.500,00 din.

 

Kombinovani paketi:

Word 2010 i Excel 2010 - Osnovni nivo

Trajanje kursa:

Br. časova

Cena:

Grupa 3-6 polaznika

20
6.900,00 din.

grupa 2 polaznika

18
8.400,00 din.

Individualna nastava:

16
10.800,00 din.


POPUST - 20% na cenu u tabeli
-VELIKA AKCIJA-
Upišite kurs računara "Excel - Osnovni i napredni nivo" do 31.Januara 2018. godine i ostvarite popust od 20%. Ponuda važi za grupnu nastavu!

Prijavite se na tel: 011/26-26-829 ili 064/92-0000-2