Centar Wizard početna strana E-Mail
Naučite slepo kucanje

DAKTILOGRAFIJA - SLEPO KUCANJE

Daktilografija se počela razvijati kada i razvitak pisaće mašine, dakle u drugoj polovici 19. veka. Najčešći način kucanja u to vreme bio je kucanje sa dva kažiprsta. Čak su postojala i takmičenja u kucanju verovatno organiziovana od strane novinskih kuća i sličnih organizacija koje su od toga imale interesa.
Na jednom takvom takmičenju 1888. godine pojavio se Frank E. McGurrin s tehnikom pisanja koju je sam razvio i pobedio. Bila je to tehnika kucanja sa 10 prstiju koja danas predstavlja osnove daktilografije.
Daktilografija je prvenstveno veština, a ne znanje, pa zbog toga zahteva i odgovarajuću praksu ili trening. U učenju daktilografije potrebno je istaknuti dva glavna i osnovna cilja: preciznost I brzina.

Da se ciljevi što bolje ispune, tokom vremena mašine su se dizajnom morali menjati i prilagođavati daktilografima. Posebnu ulogu u tome imao je optimalni raspored znakova, otpor tastera i drugo. No u trci za ostvarenjem ciljeva, daktilografi su postali brži od pisaćih mašina, njihove tipke su se zaglavljivale, zapinjale i oštećivale. Popravak i održavanje pisaćih mašina postalo je problematično i skupo. Inženjeri su se zatim dosetili novoga rešenja i promenili raspored tastera na mnogo nezgodniji način nego pre. Ali zaglavljivanja tastera više nije bilo.
Taj novi raspored je QWERTY koji se i danas koristi, iako su pisaće mašine davno izašli iz upotrebe.

Ukoliko polaznik postigne dovoljan broj otkucaja dobija sertifikat profesionalnog daktilografa određene klase.

  • IA klasa - više od 350 otkucaja u minuti
  • IB klasa - od 300-350 otkucaja u minuti
  • II klasa - od 250-300 otkucaja u minuti
  • III klasa - od 160-250 otkucaja u minuti


Trajanje kursa:

 

Nastava u grupi:

40 časova

Individualna nastava:

35 časova


Rad u grupi:

Grupe su male, od 3-6 polaznika tako da predavač ima mogućnosti da svakom polazniku posveti onoliko vremena i pažnje koliko je potrebno da se savlada predviđeno gradivo. Termini su fiksni i određuju se na početku kursa i važe do završetka kursa.

Individualna obuka:

Individualna obuka ili mala grupa od 2 polaznika se održava u termninima koji su u dogovoru između Centra Wizard i polaznika. Termini nisu fiksni kao kod grupne nastave i mogu da variraju u zavisnosti od obaveza koje polaznici imaju. Preporučujemo ovakav vid obuke svim polaznicima koji menjaju radne smene ili iz bilo kojih drugih razloga nisu u prilici da dolaze uvek u fiksnim terminima.

Šta obuhvata kurs:

U cenu kursa uračunata je obuka, literatura, kao i polaganje završnog ispita i izdavanje sertifikata.

Predznanje:

Za ovoj kurs poželjno je osnovno poznavanje Microsoft Office Word programskog paketa.

Cena kursa: Daktilografija

Grupa 3-6 polaznika

15.000,00 din.

Grupa 2 polaznika:

17.250,00 din.

Individualna nastava:

23.100,00 din.

Plaćanje na više rata. Rezervišite svoje mesto!