Centar Wizard početna strana E-Mail
Primer u 3dsMax-u

3DS MAX 2013

Autodesk 3ds Max je najpoznatiji program za rad u trodimenzionalnom prostoru tj. za 3D modelovanje koji omogućava izradu trodimenzionalne grafike-slike i animacija. Uz pomoć brojnih efekata omogućava izradu specijalnih video montaža. Moćni i intuitivni alati i kompatibilnost sa AutoCAD-om čine Autodeskov 3ds Max vodećim softverskim rešenjem za modelovanje, animaciju i renderovanje.

Sadržaj programa:

 • Uvod
 • Standardna prosta tela
 • Proširena prosta tela
 • Podrazumevani objekti i mreže zakrpa
 • Krive i proširene krive
 • Menjanje objekata 3D mrežice
 • Menjanje krivih
 • Materijali i mape
 • Složeni objekti
 • Modifikatori
 • Svetla i kamere
 • Osnove animacije


Trajanje kursa:

 

Nastava u grupi:

40 časova

Individualna nastava:

34 časa


Rad u grupi:

Grupe su male, od 3-6 polaznika tako da predavač ima mogućnosti da svakom polazniku posveti onoliko vremena i pažnje koliko je potrebno da se savlada predviđeno gradivo. Termini su fiksni i određuju se na početku kursa i važe do završetka kursa.

Individualna obuka:

Individualna obuka ili mala grupa od 2 polaznika se održava u termninima koji su u dogovoru između Centra Wizard i polaznika. Termini nisu fiksni kao kod grupne nastave i mogu da variraju u zavisnosti od obaveza koje polaznici imaju. Preporučujemo ovakav vid obuke svim polaznicima koji menjaju radne smene ili iz bilo kojih drugih razloga nisu u prilici da dolaze uvek u fiksnim terminima.

Šta obuhvata kurs:

U cenu kursa uračunata je obuka, knjiga za 3Ds Max, kao i polaganje završnog ispita i izdavanje sertifikata.

Predznanje:

Za ovoj kurs neophodno je osnovno poznavanje Windows operativnog sistema.

Cena kursa 3Ds Max:

Grupa 3-6 polaznika

16.800,00 din.

Grupa 2 polaznika:

21.600,00 din.

Individualna nastava:

31.800,00 din.

Plaćanje na više rata. Rezervišite svoje mesto!

 

Primer 3dsMax